FANDOM


Fortællerholdning er de holdninger fortælleren kommer med gennem teksten, om det så er direkte eller indirekte, tilsigtet eller utilsigtet.

Fortællerholdinger kommer til udtryk gennem teksten, og man skal derfor ikke forsøge at gætte hvad fortælleren mener, men gennem teksten se hvilke holdninger der kommer til udtryk.

De direkte fortællerkommentarer, kan komme til udtryk ved at fortælleren direkte fortæller sine meninger, efter tydeligt at have givet til kende at det er fortællerens mening der bliver fremsagt om det så er om personerne eller hvad de gør, eller noget helt tredje. Den direkte fortællerkommentar kan f.eks. være når moralen bliver fortalt til sidst i en historie.

Når det kommer til indirekte fortællerkommentarer, er det ofte at fortællerens meninger kommer til udtryk mellem linjerne, uden at der åbenlyst bliver gjort opmærksom på det.

Igennem alle tekster kommer der en eller form for fortællerholdninger gennem, da alle tekster har noget på hjertet, altså noget de vil fortælle.