FANDOM


Ifølge Freud er alle drømme ”ønskedrømme” de viser det som man helst vil have. Det ses specielt hos små børn som ikke har fået opbygget et ”jeg” endnu, eksempelvis er der en del små børn der drømmer at deres mindre søskende skal forsvinde så de igen kan få alt opmærksomheden selv.

Drømme er skrevet i ”koder”, for at ”overjeg’et” ikke skal kunne gennemskue drømmen og derved lægge censur på den.

Der er nogle tegn der er mere brugt end andre de blev omtalt af Freud som drømmesymboler, de findes ikke kun i drømme de kommer også til udtryk i folkeeventyr og myter/sagn. Mareridt er et udtryk for at ”overjeg’et” har taget kontrollen og vil fordømme ”id’ets” tanker, dette ses meget hos børn mellem 5 og 7 da det er der ”overjeg’et” dannes.

Freud kunne ikke tyde en drøm bare ved at høre den. Han måtte dele den op i dens bestanddele hvor efter han så spurgte sin patient om de forskellige dele, og hvad patientens associationer til de forskellige dele var, derved kunne han så bedre forstå drømmen og finde ud af hvad id’et ville have. Selvom det ikke lige ligner en ønskedrøm så vil det være det, et eksempel herpå er en kvinde der gerne vil holde et middagsselskab men alt gør galt. Hun opsøger Freud for at finde ud af hvad den betyder, der finder de sammen ud af at en af kvindens veninder er meget tynd men hindes man kan godt lide at hans kvinder er lidt ”runde” hun spørger så kvinden om hvornår hun holde sit næste selvskab. Kvinden er jaloux på veninden så drømmen er et ønske om at veninden ikke tager på, ved at der ikke kan gennemføres et middagsselvskab, da kvinden så bliver opmærksom på dette nægter hun at holde selvskabet.

Kilde: bogen ”Det ubevidste – en antologi” s.12-14 afsnittet ”om drømme”